top of page

RESOUS SOU ENTÈNÈT

Gade PDF ki anba a epi chwazi lyen ki apwopriye pou klas ou a epi swiv enstriksyon yo. Yon fwa ou fin ranpli pòsyon sou entènèt ou an, pran yon ekran epi voye li nan info@cpretc.org . Si w gen nenpòt kesyon, kontakte nou.

All Videos

All Videos

These materials are to help you throughout the course you are taking. Please download for your course. All of the resources can be found on redcrosslearningcenter.org

WSI Materials

Swimming and Water Safety Manual

Lifeguard Materials

EMR Materials

bottom of page